Organisation NameContact Person
NSF Anu Tayade
Apnalaya Varsha Parchure
Ex Dean LTMG, SNEHA Armida Fernandez
Childline India Foundation Carl
PUKAR Anita Deshmukh
  Bal Inamdar
IIPS K Das
  Manu Kothari
PUKAR Ramnath
BCPT Harsha Parekh
  Helpage India
Red Cross Homai Modi
Ex EHO Jairaj Thanekar
  Janaki Desai
CIF Kajol Menon
NSF leni chaudhuri
Rangoonwala Foundation Mahesh Rajguru
   
NSF Neelima Dalvi
CIF Nishit Kumar
Rangoonwala Foundation Nisreen Ibrahim
CEHAT Padma Deosthali
Helpage India Prakash Borgoankar
CCDT Pramod Nigudkar
   
Aditya Birla Group Prangya Ram
   
CSSC R Poddar
  Sanjay Nagral
Rangoonwala Foundation Sarika D
CEHAT Suchitra Wagle
  Sujata Khandekar
  Bombay Foundation
SNDT Vibhuti Patel
SNEHA Wasundhara Joshi