Organisation NameContact Person
Akanksha Shaheen Mistry
Akanksha Vandana Goyal
Akanksha Nyana Sabharwal
Akanksha Tina Vajpayi
Akanksha Amit Chandra
Apnalaya Leena Joshi
Apnalaya Varsha Parchure
Aseema Dilbur Parakh
Aseema Sanaa Shaikh
Atma Mumbai Lisa Rodricks
ATMA Summer Star
AVEHI ABACUS Simantini Dhuru
Centre for Education and Documentation John D Souza
CHIP Mumbai Novela Corda
CRY Puja Marwaha
CRY Dinesh Kakkoth
Directorate of Technical Education J B Dhanukar
Directorate of Technical Education S K Mahajan
Doorsteps Bina Lashkari
Each One Teach One Jyoti Panna
Each One Teach One Anita Chandrashekar
EDUCO Meenal Srinivasan
Eklavya Preeti Bhatt
IDEA (Initiative for Development Education and Alternatives Vaishali C
Maharasthra Child Rights protection Commission Meenakshi Jaiswal
Maharasthra Child Rights protection Commission Bina Sheth
Meljol Sumitra Ashtikar
Meljol Avinash Suryawanshi
McKinsey India Ramya Venkataraman
Naandi Gaurav Deosthali
Narotam Sekhseria Foundation Ranjana Roy
Narotam Sekhseria Foundation Minal
Navnirmiti Jyoti Francis
Navnirmiti Vivek Montero
NITIE (National Institute of Industrial Engineering) Professor Amitabha De
Parisar Asha Gloria De Souza
Pratham Madhav Chavan
Pratham Farida Lambay
Pratham Kishore Bhamre
Salam Bombay Padmini Somani
Salam Bombay Jayshali
Salam Bombay Rajashree
Sarva Shikshan Abhiyan V Radha, IAS
SATHI Altaf Shaikh
SATHI Roshni Nayar
Save The Children, India Shimul Javeri Kadri
TISS Nasreen Rustomfram
TISS Ila Hukku
TISS Deepak Mathew
YUVA Denzil Saldanha
YUVA Rajendra Bhise
YUVA Alpa Vora
YUVA Mary Arokia
  Rahul Kadri